8. mars 2018

Over til MARC 21

Ny versjon av normarc2marc21, en tjeneste som konverterer bibliografiske poster fra NORMARC til MARC21, er nå klar til utprøving blant systemleverandører og bibliotek.

Konvertering av bibliotekenes NORMARC-data til MARC21 er et nødvendig steg på veien mot å etablere MARC21 som standard utvekslingsformat i Norge. Dette er på sin side en forutsetning for å kunne innføre Resource Description and Access (RDA), det nye regelverket for bibliografisk beskrivelse, på en god måte.

Normarc2marc21 er utviklet ved Nasjonalbiblioteket ved hjelp av USEMARCON, et generisk system for konvertering mellom ulike MARC-dialekter, som i dag forvaltes av Nasjonalbiblioteket i Finland.

Systemleverandører og bibliotek oppfordres til å prøve ut normarc2marc21 på egne data, og ved behov melde erfaringer og forbedringsforslag tilbake til Nasjonalbiblioteket.

Les mer om normarc2marc21

Les mer om MARC21 som utvekslingsformat

Les mer om innføring av RDA i Norge