12. februar 2018

Nye katalogiseringsregler: Resource Description and Access (RDA)

Nasjonalbiblioteket forbereder overgang til nye katalogiseringsregler – RDA: Resource Description and Access (RDA). Det nye regelverket publiseres bare i en nettversjon i RDA Toolkit, og vil ikke bli tilgjengelig som trykt bok. Den første norske versjonen av RDA Toolkit lanseres 13. februar 2018.

Norske bibliotek bør følge internasjonale standarder, blant annet for å legge til rette for effektiv gjenbruk av metadata. I Norge har vi hatt tradisjon for å knytte oss til det angloamerikanske regelverket, og det er derfor naturlig å følge med på overgangen fra AACR2 til RDA. I utviklingen av RDA er det lagt vekt på moderne katalogiseringsprinsipper tilpasset en digital verden. Regelverket legger godt til rette for åpne, lenkede data.

Vi må likevel vente til slutten av 2018 med å ta i bruk RDA i Norge. Delvis fordi vi står foran en full omstrukturering av teksten i RDA, men også fordi Nasjonalbiblioteket skal lage norske retningslinjer for bruken og et opplegg for opplæring.

Overgangen til RDA fører med seg en overgang til nytt utvekslingsformat – MARC 21 – for bibliotek som fortsatt bruker NORMARC. NORMARC ikke er rigget for å ta inn nye dataelementer fra RDA. Nasjonalbiblioteket forutsetter at norske bibliotekkataloger er i stand til å håndtere import av bibliografiske poster i MARC 21 i løpet av 2018. Metadataleverandørene (Bokbasen og Biblioteksentralen) kan allerede nå levere bibliografiske data i MARC 21.

Les mer om overgangen til RDA: Resource Description and Access

Les mer om MARC 21

Les mer om RDA Toolkit