28. juni 2018

Ny besøksrekord for bibliotekene i 2017

Med godt over 24 millioner besøk i 2017 satte norske folkebibliotek ny brukerrekord for andre år på rad. Aktiviteten har aldri vært større i bibliotekene, som gjennomførte nær 50 000 arrangementer i løpet av året. Barn og unge låner flere bøker enn noen gang, og det totale bokutlånet er stabilt. Dette kommer frem i bibliotekstatistikken for 2017 som ble offentliggjort torsdag.

Kulturminister Trine Skei Grande og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre utenfor Deichman Tøyen– Disse rekordtallene viser at Nasjonal bibliotekstrategi og grepene regjeringen har tatt for å øke aktiviteten i folkebibliotekene har vært vellykket, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Bibliotekstrategien, som utløper ved årsskiftet, har siden 2015 vært statens verktøy for å bidra til utvikling i folkebibliotekene.

– Det er behov for å bygge videre på de tiltakene vi har satt i verk.  Bibliotekene er våre fremste institusjoner for ytringsfrihet og demokrati, og regjeringen vil legge frem målrettede tiltak for å styrke deres arbeid i vår neste bibliotekstrategi som skal gjelde fra 2020 til 2023, sier kulturministeren.

Stabilt bokutlån – barn og unge låner mest

Mer enn 17 millioner bøker ble utlånt fra norske folkebibliotek i løpet av året. Dette viser at bokutlånet er stabilt. I gjennomsnitt lånte nordmenn 3,4 bøker i løpet av året.

– Utlånstallene viser at boka står sterkt i folkebibliotekene, sier direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.  – Nå ser vi fram til Bokåret 2019 hvor vi skal løfte boka ytterligere, med 500 arrangement i 500 bibliotek over hele landet.

Barn og unge låner atskillig flere bøker enn voksne, og bokutlånet til denne gruppen fortsetter å øke. I 2017 ble det lånt ut 7,6 millioner skjønnlitterære bøker for barn og unge i norske folkebibliotek. Dette er det høyeste tallet som noen sinne er målt. I gjennomsnitt lånte norske barn under 15 år 9,5 bøker hver i løpet av året.

Bibliotekstatistikken baserer seg på tall som er hentet inn av Nasjonalbiblioteket fra norske folkebibliotek.

Nøkkeltall fra bibliotekstatistikken

  • Folkebibliotekene hadde til sammen 24 362 603 besøk i 2017. Dette er en økning på rundt 400 000 fra 2016, og nesten fire millioner flere enn i 2013.
  • Det ble gjennomført 49 899 små og store arrangementer i folkebibliotekene i 2017 – alt fra organiserte besøk av barnehagegrupper til store litteraturarrangementer og debattmøter.
  • Det ble utlånt 17 428 190 bøker (inkludert e-bøker) i norske bibliotek i 2017.
  • 6,45 prosent av utlånte bøker til voksne var e-bøker, og det er en markant økning fra året før.

Se tall for hver enkelt kommune