2. februar 2017

Nasjonalt lånekort

Nasjonalbiblioteket overtar ansvaret for Nasjonalt lånekort.

I Nasjonal  bibliotekstrategi  forutsettes det at Nasjonalbiblioteket skal overta ansvaret for Nasjonalt lånekort og Nasjonalt låneregister:

«Bibliotekleverandørgruppen har driftet Nasjonalt lånekort som kan  brukes i alle bibliotek. Nasjonalbiblioteket skal ha et overordnet ansvar for tjenesten.»

«Nasjonalbiblioteket tar ansvar for videreutviklingen av ordningen med ett nasjonalt lånekort som gjelder i hele landet.»

Nasjonalbiblioteket har nå overtatt ansvaret for Nasjonalt lånekort. Avdelingsdirektør Jonny Edvardsen som leder avdeling Tilvekst og kunnskapsorganisering sier at Nasjonalbiblioteket vil sammen med bibliotekene se på hvordan denne tjenesten kan videreutvikles til beste for bibliotekbrukerene.

Les om tjenesten her