12. juli 2018

Nasjonalbiblioteket skal sikre audiovisuell kulturarv i Norge

Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge alt som finnes av audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibiliotek og private samlinger i Norge, og utforme en nasjonal plan for digitalisering og bevaring av dette.

Kartleggingen og utkast til plan for digitalisering av audiovisuell kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet i løpet av våren 2019.

Les hele pressemeldingen fra Nasjonalbiblioteket her.

Se oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet her (pdf).

 

For informasjon eller henvendelser om dette oppdraget kontakt:
Seniorrådgiver Arne Gundersen
e-post arne.gundersen@nb.no
telefon 23276258