3. januar 2018

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til utviklingstiltak i bibliotekene

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til utviklingstiltak i bibliotekene. Søknadsfrist er 15. februar 2018.

Midlene skal stimulere bibliotekene til nytenkning, kreativitet og innovasjon. Følgende innsatsområder er prioritert:

·         Utvikling av nye bibliotektjenester

·         Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og fysisk

·         Nye samarbeidsformer og partnerskap

·         Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap

Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene er fastsatt av Nasjonalbiblioteket ut fra føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018 https://bibliotekutvikling.no/sekretariat-for-bibliotekutvikling/nasjonal-bibliotekstrategi/  og finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping.

Full utlysningstekst finnes her.