11. oktober 2017

Nasjonalbiblioteket har lansert nye nb.no

Nasjonalbiblioteket lanserer nå nye nb.no, hvor det skal bli enklere å søke i digitale bøker, aviser og bilder. De nye nettsidene er et viktig ledd i arbeidet med åpne opp Nasjonalbiblioteket for et større publikum.

Mandag 9. oktober byttet vi fra gamle nettsider over til nye. Fremdeles gjenstår en del utvikling, men ved å lansere sidene nå kan videreutviklingen skje i tråd med de erfaringene brukerne gir oss.

På de nye sidene har brukerne fått et nytt søk i digitale bøker, aviser og bilder. Dersom du vil utforske privatarkiv og medietyper som film, tv, radio og musikk, finnes det gamle søket på nb.no/nbsok inntil dette er på plass på de nye sidene.

I tillegg til å åpne opp for nye brukere, er det et mål å optimalisere nettsidene for dem som bruker nb.no fra før. Alle faste brukere vil fortsatt kunne logge seg inn og finne igjen listene de har samlet i det gamle søket.

Ennå er det er mye som gjenstår før nettsidene er “ferdige”. Tilbakemeldinger og eventuelle spørsmål kan sendes til tilbakemeldinger@nb.no.