20. november 2017

Nasjonalbiblioteket gjennomfører ny brukerundersøkelse

Nasjonalbiblioteket vil i de neste ukene gjennomføre en omfattende brukerundersøkelse. Undersøkelsen retter seg mot bibliotek, forskere, personlige brukere, brukere av våre nettjenester og befolkningen generelt.

Undersøkelsen er en oppfølging av en brukerundersøkelse Nasjonalbiblioteket gjennomførte i 2013. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvilket inntrykk brukere og omverden har av Nasjonalbiblioteket, og forstå hvordan vi som institusjon og våre tjenester brukes og oppleves. Resultatene vil gi oss bedre innsikt i hvordan vi framstår i dag og hvordan vi skal utvikle oss og tjenestene våre i framtiden for å bli bedre.

Invitasjon til undersøkelsen vil bli sendt ut på e-post til bibliotekledere ved folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Vi håper at mange bibliotekledere vil svare på undersøkelsen, siden bibliotek er en viktig interessentgruppe for oss.