27. april 2017

Nasjonalbiblioteket bevilger 18 millioner til bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har bevilget 18 millioner kroner til 57 nyskapende prosjekter og utviklingstiltak i bibliotekene. Til sammen 111 søknader kom inn i denne tildelingsrunden.

– Regjeringen har økt utviklingsmidlene til bibliotek med over 30 millioner kroner. Det er gledelig å se at disse midlene bidrar til gode utviklingstiltak over hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre bekrefter at det forgår mye spennende utviklingsarbeid i de norske bibliotekene.

– Dette kommer tydelig fram i søknadene vi fikk inn i denne runden, sier han. – Vi ser at bibliotekene eksperimenterer med bruk av ny teknologi. I tillegg er mange prosjekter knyttet til samarbeid og utvikling av bibliotekenes publikumstjenester.

Som eksempler trekker Sira Myhre fram Bergen bibliotek, som har fått støtte til et prosjekt som utforsker virtuell virkelighet (VR) og Stavanger biblioteks prosjekt med å utvikle tjenester tilpasset preferansene til de enkelte brukerne.

– Utviklingsmidlene gir bibliotekene muligheter til å teste ut ting de ellers ikke ville hatt ressurser til. Dette ruster de norske folkebibliotekene for framtida, sier Aslak Sira Myhre.

Midlene er fordelt ut fra Nasjonalbibliotekets modell for prosjekt- og utviklingsmidler i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018, og skal i hovedsak stimulere og bidra til utvikling av nye bibliotektjenester, formidling av bibliotekenes innhold, etablering av nye samarbeidsformer samt hverdagsintegrering.

De tildelte midlene finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping og forutsetter at overføringene til Nasjonalbiblioteket opprettholdes på samme nivå som i fjor.

Midler for utvikling av folkebibliotekene som debatt- og formidlingsarenaer lyses ut før sommeren og tildeles høsten 2017.

En oversikt over tildelingene finner man her.

Tildelingsbrev for disse midlene vil bli sendt ut i løpet av mai. Etter at Regjeringen har fordelt overskuddet fra Norsk Tipping AS, vil utbetaling  finne sted innen 1.september.