10. januar 2018

Nå åpner søknadsportalen

Nasjonalbiblioteket åpner i dag søknadsportalen for utviklingsmidlene 2018.

Utviklingsmidlene er et av de viktigste virkemidlene staten har for å bidra til utvikling av bibliotekene. De siste årene er det disponert ca. 50 millioner årlig av overskuddet fra Norsk Tipping til dette formålet. I statsbudsjettet for 2018 antydes det at beløpet vil være like høyt dette året.

Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand håper at Nasjonalbiblioteket mottar mange gode søknader om utviklingsmidler, og han understreker at midlene skal brukes til utvikling og nytenkning.

– Disse midlene skal gjøre bibliotekene i stand til å gjøre nybrottsarbeid. Det er ikke nødvendigvis et mål at prosjektet er vellykket, i mange tilfeller er læringseffekten viktigere.

Nasjonalbiblioteket bidrar gjerne på kurs – eller møter med bibliotekene, for å snakke om hvordan en god søknad kan utformes.

– I tillegg til å vise at man har en god idé og kan tenke nytt, er det viktigste rådet vi gir søkerne å lese både utlysningsteksten og veiledningen nøye. – Vi oppdager fort hvem som ikke har gjort det, sier Tinnesand.

Han understreker også at selv om det stilles krav til nytenkning og egenandel for å få utviklingsmidler, så er sjansen gode for å motta midler hvis søknaden er god. I fjor ble det til sammen søkt om 32 millioner til prosjekter, og det ble delt ut 18 millioner kroner.

Mange av prosjektene som har blitt gjennomført har stor læringseffekt, og de to siste årene har Nasjonalbiblioteket arrangert Haakon Nyhuus-seminaret for å vise fram spennende prosjekter. I 2017 ble seminaret også strømmet. Flere av de siste årenes større prosjekter er også blitt presentert på biblioteklederkonferansen.

Gå til søknadsportalen

Les hele utlysningen

Ofte stilte spørsmål