2. desember 2016

Metadatakjøp

Nasjonalbiblioteket har inngått kontrakt med Bokbasen AS om kjøp av metadata for norske bibliotek. Leveranseomfanget er norske forlagsutgivelser (papirbøker, lydbøker, e-bøker, lærebøker og språkkurs).

Metadataene vil bli levert fra Bokbasen i form av ferdige poster i to ulike format: MARC 21 og NORMARC. Leveransen tilrettelegges slik at biblioteksystemene kan hente poster for inkludering i lokalt biblioteksystem.

Planlagt oppstarttidspunkt er 16. januar 2017. Poster fra 1. januar 2017 vil da være tilgjengelige via API’ene. Kontraktsperioden er 2 år med mulighet for forlengelse i inntil 2 ytterligere år.

Inntil leveransen starter vil Nasjonalbiblioteket, som hittil i år, betale for tilsvarende metadata, altså den norske delen av dataene som leveres fra Biblioteksentralen og Bokbasen.

Les mer om metadata til folke- og skolebibliotek.