24. oktober 2017

KUNNSKAP I EN NY TID – Biblioteklederkonferansen 25.-26.oktober

Er bibliotekene garantister for kunnskap og har de tung nok ballast versus alternative fakta og falske nyheter? Hva skjer med kildekritikken og kvalitetssikret tilgang til kunnskap, informasjon og litteratur i en digital og flyktig verden? Hva er egentlig informasjon, misinformasjon og dis-informasjon?

Omverden og dannelsesbegrepet er stadig i forvandling. Tradisjoner er til for å brytes. Den politiske verden og mediebransjen er i endring. Teknologien gir oss stadig nye muligheter for tilgang til kunnskap og fakta. Den gir oss også nye muligheter for å dele og formidle gjennom ulike kanaler og plattformer. Nye generasjoner går andre og nye veier for å hente informasjon og kunnskap, kanskje utenom biblioteket?

Hvordan er det så å drive kunnskap- og kulturledelse i en tid med turbulens på så mange samfunnsområder? Hvordan for eksempel lede en prosess og tenke framtidig publikumsutvikling og samarbeid i en ny kontekst eller i en ny region?

Alle disse sentrale spørsmålene er utgangspunkt for årets biblioteklederkonferanse på Holmen fjordhotell hvor 180 bibliotekledere fra hele Norge møtes 25.- 26.oktober.

Nasjonalbiblioteket har invitert dyktige fagfolk fra ulike ståsted til å besvare, berøre, inspirere og muligens gi oss noen svar på hvilke kunnskaper og holdninger vi trenger for å utvikle oss og arbeide videre i en ny tid.

Se program og les om våre foredragsholdere.

Velkommen til interessante dager i Asker!