23. august 2017

Invitasjon til å bidra på Haakon Nyhuus-seminaret 2017

Haakon Nyhuus (1866–1913) fornyet de norske bibliotekene. Gjennom kunnskap og kreativ nytekning gjorde han norsk bibliotekvesen til et internasjonalt forbilde.

En av Nasjonalbibliotekets oppgaver er å videreføre arven etter Haakon Nyhuus gjennom å videreutvikle folkebibliotekene. Som et ledd i dette vil vi invitere til et åpent seminar om utviklingsarbeid i norske folkebibliotek onsdag 29. november

Gjennom de siste fem årene har Nasjonalbiblioteket gitt over 100 millioner kroner i støtte til utviklingsprosjekt. Dette har bidratt til at norske bibliotek fortsatt er i front når det gjelder nyskapning og nytekning.

Vi ønsker å presentere noe av det utviklingsarbeidet som foregår ute i bibliotekene på et åpent seminar på Nasjonalbiblioteket den 29. november 2017. Vi inviterer alle bibliotek som har gjennomført utviklingsprosjekt til å sende inn forslag til en presentasjon de kan holde på seminaret. Forslaget skal inneholde navn på prosjektet og tre-fire linjer om hva presentasjonen vil inneholde. Nasjonalbibliotekets sekretariat for bibliotekutvikling vil vurdere de innsendte forslagene og velge ut hvilke prosjekter som skal presenteres på seminaret.

Bibliotekene som blir valgt ut til å holde presentasjon på seminaret, får ca. 15 minutter hver til å presentere prosjektet på Haakon Nyhuus-seminaret 2017 i Oslo. Nasjonalbiblioteket dekker reise og evt. opphold.

Forslag på prosjektpresentasjoner kan sendes til SBU@nb.no innen 29.09.

Les mer om fjorårets Haakon Nyhuus-seminar.