21. februar 2018

Hva skjer med lydbøkene?

Nasjonalbiblioteket fikk i dag oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet om å gjennomføre samtaler med forleggerne og andre berørte parter om utlån av digitale lydbøker i folkebibliotekene.

Nasjonalbiblioteket har tidligere lagt fram en anbefalt modell for utlån av e-bøker. Infrastrukturen som brukes til denne tjenesten er også tilrettelagt for utlån av digitale lydbøker.

Det er ikke fastsatt noen tidsramme for samtalene, men siden det allerede foreligger en modell for utlån av e-bøker i folkebibliotekene er det grunn til å tro at det ikke vil ta lang tid før en anbefaling kan legges fram.

Bibliotek som bruker Bokbasen Bibliotek som leverandør av e-bøker har allerede fått tilgang til et begrenset antall lydbøker. Nasjonalbiblioteket håper at en anbefalt modell vil gi tilgang til hele bredden av lydbokutgivelser.

Les oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet her (pdf).