3. september 2018

Har du husket å melde deg på Biblioteklederkonferansen?

Biblioteklederne Anette Kure, Leon Bang-Hetlevik, Brita Narjord og Vigdis Gjelstad Jacobsen har allerede meldt seg på konferansen. Vi har spurt dem om hvorfor de deltar og bedt dem trekke fram noen utvalgte høydepunkter i årets program som de har forventninger til.

Anette Kure, biblioteksjef i Sarpsborg

Foto: Jarl Morten Andersen

Biblioteklederkonferansen er den viktigste årlige konferansen for meg. Programmet er alltid strålende, relevant, med overraskende innfallsvinkler, fullt av inspirasjon og tankemat.
Det er blitt en viktig arena for å treffe andre bibliotekledere. Biblioteklederkonferansen gir meg utsyn, litt ‘vind i håret’ og et aldri så lite løft i hverdagen. Det er også en veldig god konferanse å be med seg kultursjefen og politikere på, nettopp fordi programmet er så godt, både bibliotekspesifikt og mer generelt kultur- og ledelsesfaglig.

I år gleder jeg meg særlig til å høre ‘Samtale om bibliotekets rolle som framtidig folkeopplyser’ og Anne Grethe Solberg.

 

Leon Bang-Hetlevik, biblioteksjef i Mandal

Foto: privat

Konferansen er utvilsomt det viktigste treffpunktet for bibliotekledere i Norge. Nasjonalbiblioteket har vist at de er Enestående når det gjelder å finne inspirerende og engasjerende foredragsholdere, og konferansens tema er alltid aktuelt. Biblioteklederkonferansen er rett og slett det beste stedet å holde seg oppdatert på utvikling som har betydning for biblioteket.

Det er spesielt samtalen mellom Hanne Graver Møvig og Knut Skansen, ledet av Aslak Sira Myhre jeg gleder meg til. Å høre lederne for de tre viktigste bibliotekinstitusjonene i landet snakke om bibliotekets rolle som framtidig folkeopplyser er noe alle bibliotekledere bør få med seg. Alle politikere også, egentlig.

 

Brita Narjord, biblioteksjef i Melhus   

Foto: privat

 Jeg deltar på biblioteklederkonferansen hvert år. Trender og nytenkning, må også lederen for Melhus bibliotek få med seg. Relevant «Folkeopplysning», mener jeg er kjernen i vår virksomhet. Jeg ser spesielt fram til bidragene fra Knut Skansen og Bjørn Heineman.

 

Vigdis Gjelstad Jacobsen, rådgiver bibliotekutvikling ved Fylkesbiblioteket i Vestfold

Foto: privat

Jeg deltar på Biblioteklederkonferansen fordi den alltid gir meg viktig input i forhold til bibliotekutvikling og ledelse, og gode muligheter for nettverksbygging. Som rådgiver i Vestfold fylkesbibliotek er det viktig med god kunnskap om bibliotek og samfunn, og på denne konferansen blir temaene ofte belyst gjennom spennende vinklinger. Det liker jeg!

Selve temaet i år er hyperaktuelt! Her er vi ved kjernevirksomheten i bibliotekene, og det er viktig å snakke om hvordan bibliotekene skal levere på framtidas folkeopplysning.

Å velge et punkt i programmet er vanskelig, men det blir hovedforedraget med dr. Matt Finch. I tillegg må jeg nevne dette med framtidsanalyser og framtidens arbeidsmarked – kunnskap som det er viktig å med seg i planlegging og utvikling.

Sjekk programmet og gjør som Anette, Leon, Brita og Vigdis og meld deg på!

 

Påmeldingsfristen er 14.september