22. oktober 2018

Framtidas folkeopplysning – Biblioteklederkonferansen 2018

24.-25.oktober arrangeres biblioteklederkonferansen i Asker med vel 200 bibliotekledere fra ulike fag- og forskningsbibliotek og folke- og fylkesbibliotek fra nesten hele Norge. Framtidas folkeopplysning er tema og en rekke foredragsholdere skal belyse dette fra ulike perspektiv.

Hva er identiteten og fortellingen til ditt bibliotek? Hvordan kan bibliotekledere i samarbeid med egne medarbeidere og brukere finne det unike biblioteket? Hvordan satse på biblioteket som en viktig aktør i dagens samfunn og inn i framtiden?

Dette er noen spørsmål Matt Finch vil snakke om i sitt hovedforedrag og i teste ut i sin workshop dagen før konferansen. Finch reiser verden rundt og hjelper bedrifter og institusjoner med å skape programmer, aktiviteter og partnerskap for å få fram nye tanker og kreativitet. Han bidrar med politisk konsultasjon og til strategisk retning, samling og arrangementsutvikling for kulturinstitusjoner og for ansatte på alle nivåer. For tiden utvikler han samfunnsoppdragsprosjekter for University of Southern Queensland, mens han jobber som kreativ forsker ved British Library Labs.

Avslutningsforedraget er ved Sunniva Rose, dr. i kjernefysikk og rosablogger. Hun brenner for forskningsformidling og realfaglig allmenndannelse og hun driver sitt opplysningsprosjekt gjennom bloggen sin Sunnivarose.no. Bloggen ble startet etter Fukushimaulykken i Japan, 2011, da hun opplevde hvor mye ubegrunnet strålingsfrykt som eksisterer. I dag handler bloggen også generelt om forskning, livet i akademia og formidling.

Mellom Finch og Rose kommer en rekke interessante foredragsholdere som du finner mer omtale av i programmet http://www.reiseogkonferanseservice.com/Nasjonalbiblioteket/Biblioteklederkonferansen2018/

22 medarbeidere deltar fra Nasjonalbiblioteket. Vi ser fram til lærerike og inspirerende dager i Asker!

Matt Finch
Matt Finch, foto: privat