21. mars 2017

Forlenget e-bok tilgang på k-fond

Kulturrådet sikrer videre tilgang på e-bøker til bibliotekene.

Da prøveordningen med innkjøp av e-bøker startet opp i 2012 var den opprinnelig satt opp med en 3-årig lisensperiode. Lisensperioden er siden forlenget til fem år. I 2017 skulle altså de første e-bøkene som Kulturrådet har kjøpt inn til bibliotekene «forsvinne» fra samlingen.

Nå har Kulturrådet funnet en løsning for å sikre bibliotekbrukerne fortsatt tilgang til disse titlene. I møte 07.02.17 vedtok Norsk kulturråd å sette av kr 1,5 mill til å kjøpe forlenget tilgang i bibliotekene for e-bøkene kjøpt inn gjennom prøveprosjektet 2012-2014.

Dette gjør at bibliotekene får tilgang fram til 31.12.19, i form av 20 lisenser av hver tittel som fordeles på fylkesnivå gjennom de etablerte bibliotekkonsortiene. Kulturrådet har gjennom dette sikret bibliotekene videre tilgang for 491 av de 495 titlene som inngikk i prøveprosjektet. Liste over de titlene dette gjelder finnes her (pdf). (Vedlegg PDF)