14. desember 2017

Fløyelsbind, eller lefse?

Liste over norske bokbindstermer og Enkel bindbeskrivelse

Konservator Nina Hesselberg-Wang og forskningsbibliotekar Anne Eidsfeldt ved Nasjonalbiblioteket har utarbeidet en liste over norske bokbindstermer som kan brukes til bindbeskrivelser av eldre bokbind i vid forstand, samt et forslag til enkle bindbeskrivelser i bibliotekskataloger, for eksempel Alma. Den alfabetiske listen består av ca. 700 termer med definisjoner, oversettelser til engelsk, kommentarer og kildehenvisninger.  Hoveddelen av det norske begrepsapparatet er gjort i samarbeid med det engelske forskningssenteret Ligatus Research Centre (University of the Arts London), som har bygd opp et engelskspråklig bokbindsvokabular; Language of Bindings (http://www.ligatus.org.uk/lob/).

Begrepsapparatet er utarbeidet som arbeidsstøtte til den som befatter seg med eldre bøker/boksamlinger og som har behov for å beskrive hvordan bokbindene er utført, så som hefteteknikk, bindstruktur, materialbruk, dekor samt lukkemekanismer og beslag.

Nina Hesselberg-Wang og Anne Eidsfeldt håper at listen kan komme til nytte for alle bibliotek som har eldre bøker i sine samlinger.

Bokbindstermene med dokumentasjon er tilgjengelig fra bibliotekutvikling.no (Vokabularer)