31. januar 2017

Det flerspråklige bibliotek ved Nasjonalbiblioteket

Brukerne av Det flerspråklige bibliotek vil møte få endringer når tjenesten åpner i mai.

Det flerspråklige bibliotek (DFB) flyttet til Nasjonalbiblioteket fra Deichmanske bibliotek 1. januar i år. I den forbindelse er tjenesten stengt i fire måneder, fram til 1. mai. I løpet av denne tiden blir samlingen flyttet til depotet i Mo i Rana og nye tekniske løsninger blir utviklet. De ansatte er allerede ønsket velkommen på en ny arbeidsplass.

For brukerne vil det innebære få endringer etter flyttingen. Målet er at tjenesten skal være like god som tidligere. Bestillingssiden vil se lik ut, og de ansatte som jobber med DFBs samling vil fortsatt bruke Bibliofil. Den automatiske importen av poster i forbindelse med bestillinger av bokpakker vil derfor gå som før. I utgangspunktet skal samlingen se ut som før.

Det vil være to viktige endringer som brukerne må forholde seg til:

Bestillingssiden har fått ny adresse: http://dfb.nb.no

Bøker må returneres til NBs depot. Hvordan det skal gjøres er beskrevet her

Den største endringen vil være for de ansatte ved DFB. Siden samlingen er i Mo i Rana, vil de nå sette sammen bokpakker gjennom digitale verktøy, framfor å plukke bøker. De vil fortsette å utvikle tjenesten for å få den så god som mulig.

I forbindelse med overgangen har det blitt bevilget 3 millioner kroner fra Kulturdepartementet. Dette skal brukes for å styrke Nasjonalbibliotekets rolle som ressurssenter for folkebibliotekene når det gjelder integrering. Midlene skal først og fremst brukes til medieinnkjøp, infrastruktur og kompetanseoppbygging i bibliotekene

Nasjonalbiblioteket er glade for å kunne overta en god, nasjonal tjeneste som DFB og ønsker brukerne velkommen til en gjenåpning av tjenesten 1. mai!