23. november 2017

Et halvt år med «Nye biblioteksøk»

Siden slutten av mai har Biblioteksøk blitt testet ut i tilnærmet full skala. Folkebibliotek i 10 fylker har vært med på testen og bidratt til å forbedre tjenesten.

I Nasjonal bibliotekstrategi, som ble lagt fram av kulturministeren høsten 2015, blir det slått fast at Biblioteksøk skal utvikles til å være en tjeneste både for bibliotekene og bibliotekets brukere. Biblioteksøk skal gi én inngang til de norske bibliotekenes samlinger.

Det er Nasjonalbiblioteket som eier tjenesten og står ansvarlig for tjenesten. Det er Bibliotek-Systemer AS som har stått for utviklingen av Biblioteksøk.

Siden slutten av mai har tjenesten vært testet ut i tilnærmet full skala. Fra begynnelsen av oktober har folkebibliotekene i 10 fylker vært med på testen. I løpet av det halve året som Biblioteksøk har vært testet ut av brukere og bibliotekarer over store deler av landet har det blitt avdekket flere mangler med tjenesten som nå er blitt rettet på.

– Biblioteksøk inneholder ca. 2,7 millioner katalogposter høstet inn fra 547 bibliotekbaser

– Ca. 70 millioner poster er høstet inn og behandlet

– Det er gjort ca. 400 000 søk totalt

– Det er lagt inn 5 400 bestillinger

 

Feilrettinger og endringer i perioden mai – november 2017:

Manglende materiale
Manglende indeksering av nye katalogposter førte til at mye nytt materiale ikke ble synlig. Dette var en feil som oppstod under dedupliseringen av nye katalogposter. Dette er rettet og det er også lagt opp til full reindeksering hver søndag for å sikre at vi har en komplett indeksering av hele basen.

Utlån av materiale med restriksjoner
Utlånsrestriksjonene i Bibliofil-bibliotek var inaktive i en periode mellom juli og oktober på grunn av en feil i Bibliofil, slik at fjernlånsbestillinger kunne bli sendt på titler som egentlig var beskyttet av oppsettet.

Bestillingen har blitt sendt videre uten å velge materiale i lokalt bibliotek
NCIP i Mikromarc har ikke støttet lokale fjernlånsbestillinger. Det vil si bestillinger gjort gjennom NCIP fra sluttbruker på bøker som er tilgjengelige i hentebiblioteket. Dette skal være rettet i siste versjon av Mikromarc, som skal rulles ut i norske bibliotek i januar.

Andre ting som er rettet opp:
Duplikate bestillinger forsøkes unngått innenfor 3 uker. Altså at de samme titlene blir bestilt fra og til de samme bibliotekene. Denne endringen er gjort for å hindre at systemet forsøker å bestille fra samme sted på nytt, når eierbiblioteket har avvist bestillingen

Det er åpnet for at alle kan se beholdningsdata uten å være innlogget. Dette var tidligere skjult for andre enn bibliotek.

Prioriteringsrekkefølgen innen transportordningen er justert etter ønsker fra bibliotekene. Dette går primært på at Biblioteksøk skal stole mer på at bibliotekene kan håndtere fjernlånsbestillinger raskere. Det er også rettet en mindre feil når bestillingen måtte gå utenfor transportordningen og de nærmeste fylkene.

Prioriteringskriterier er justert for enkelte fylker etter ønsker fra disse fylkene.

Veien videre
Nasjonalbiblioteket kommer til å trekke med flere fylker i utprøvingen av Biblioteksøk i tiden framover. En nasjonal lansering kan likevel ikke skje før i 2018. Det vi venter på før vi lanserer tjenesten nasjonalt, er at de store bibliotekene som nå har ute anbud på nytt biblioteksystem (Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim) kommer på plass. I tillegg jobber Deichman og Drammen med en løsning for sitt biblioteksystem som foreløpig ikke er helt tilpasset Biblioteksøk.

 

Les mer om Biblioteksøk

Biblioteksøk