26. september 2017

Endringer i innmeldingsrutiner for nye lånere hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

Fra 1.september 2017 er det enklere for folkebibliotekene å hjelpe målgruppen med innmelding som låner hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) skal gjennom sin virksomhet bidra til at personer som har vansker med å lese trykt tekst på grunn av en funksjonsnedsettelse kan delta i samfunnet på linje med andre.

I følge nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 vil NLB i samarbeid med Nasjonalbiblioteket arbeide for nye samarbeidsformer med folkebibliotekene som kan gi målgruppen en god kombinasjon av spesialbibliotekets fordeler og lettere tilgang til litteratur via folkebibliotekene. Det er et ønske om at NLB sin digitale samling blir formidlet til målgruppen og at folkebibliotekene styrkes som kunnskaps- og serviceinsitusjoner for dem som har rett på tilrettelagt litteratur fra NLB.

Et første steg på veien er at det fra 1.september 2017 er enklere for folkebibliotekene både å informere potensielle brukere og hjelpe målgruppen med innmelding som låner hos NLB ettersom kravet til vedlagt dokumentasjon er bortfalt. Låneren må i stedet gi en egenerklæring om at vilkårene for lån hos NBL er oppfylt.

Mer informasjon om hvem som kan bli låner, vilkår for låneretten og innmelding finnes på NLB sine nettsider http://www.nlb.no/