6. september 2017

Digitale lydbøker i folkebibliotekene

På Nasjonalbibliotekets årlige kontaktmøte med fylkesbibliotekkollegiet, tirsdag 5.september, informerte direktør Aslak Sira Myhre om at Nasjonalbiblioteket ville ta opp samtaler med forleggerne om tilgang til digitale lydbøker i folkebibliotek.

Nasjonalbiblioteket har som en del av Bibliotekstrategien tidligere hatt samtaler med Forleggerforeningen om e-bøker som endte med en anbefalt modell som vil bli implementert i utlånsystemene fra januar 2018.

– Vi har vært kjent med at folkebibliotekene lenge har etterlyst tilgang til digitale lydbøker, sier Myhre.

I et intervju med Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand i Bok og bibliotek  nr. 3/17 sier han at Nasjonalbiblioteket mener at lydbøker er et medium befolkningen skal ha tilgang til gjennom biblioteket. Vi forholder oss til de oppdragene vi får og deltar gjerne i samtaler for å finne en løsning for lydbøker. Nasjonalbiblioteket vil nå ta initiativ til at slike samtaler skal finne sted.