30. april 2018

Digihjelpen.no er lansert

Et nytt nettsted med tips og råd til kommuner som trenger hjelp for å gi innbyggerne grunnleggende digital kompetanse er lansert. Digihjelpen.no legger til rette for at flere innbyggere kommer seg på nett.

Nettstedet er resultat av prosjektet Digihjelpen, ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS, og med god bibliotekrepresentasjonen ved Nasjonalbiblioteket, Norsk Bibliotekforening og fylkesbibliotekene i Trøndelag og Finnmark.

En undersøkelse gjennomført av prosjektet viste at folkebibliotekene benyttes som arena for veiledning i digital kompetanse i mange kommuner i dag.

Prosjektet leverte nylig sluttrapport med anbefalinger til kommunene og forslag til veien videre. Rapporten gir bred omtale av folkebibliotekenes muligheter til å inngå i et kommunalt veiledningstilbud for digital kompetanse.

Pressemelding fra KMD: Digihjelpen får flere på nett