8. september 2017

Det flerspråklige bibliotek åpner for bokpakkebestilling 8. september

Fra og med fredag 8. september er det igjen mulig å bestille bokpakker med bøker og annet materiale på mange språk fra Det flerspråklige bibliotek.

Det flerspråklige bibliotek har som kjent flyttet fra Deichmanske bibliotek til Nasjonalbiblioteket, og har i den forbindelse måttet holde stengt en periode. Vi har levert fjernlån siden i mai, og nå er vi klare til åpne også for bokpakkebestillinger. Fra og med 8. september er det igjen mulig å bestille bokpakker med bøker og annet materiale på mange språk.

Bestillingsskjemaet for bokpakker er det samme som før og du finner det på nettsiden vår dfb.nb.no. Den flerspråklige samlingen er fremdeles registrert i Bibliofil, og fjernlån bestilles i Bibliofil. Biblioteknummeret er det samme; 203 0001.

Samlingen har fått plass i Depotbiblioteket, og alt utlån sendes derfra. Det betyr at all retur skal sendes Depotbiblioteket, med DFBs biblioteknummer 203 0001.

Adresselappene på bokpakkekassene vil se annerledes ut enn tidligere, men ligger fortsatt i en plastlomme, og vil ha returadresse på baksiden.

Vi kan enklest nås på e-post: dfb@nb.no

Om du ønsker å ringe oss, kan vi nås på følgende nummer:
– For generelle henvendelser om Det flerspråklige bibliotek: 23 27 62 62
– For fornyinger, purringer og andre henvendelser om utlånt materiale: Ring Depotbibliotekets utlånskontor på 75 12 12 82

Vi forventer mange bokpakkebestillinger i begynnelsen. Forhåpentligvis vil det ikke ta alt for lang tid å komme a jour med disse bestillingene, men hvis vi blir liggende litt etter skjema i en periode, ber vi om forståelse for at det tar tid å sette sammen pakker, hente fram og sende såpass mange tusen bøker som det vi regner med skal ekspederes nå i september.

Du finner mer informasjon om DFB, samt inngang til søk og bestilling, på dfb.nb.no.

Vi gleder oss over endelig å kunne låne ut bokpakker fra vår flerspråklige samling igjen!