23. mars 2017

Bruk av RDA i Norge

De nye katalogiseringsreglene Resource Description and Access (RDA) skal tas i bruk i norske bibliotek i løpet av høsten 2018.

Før man kommer så langt, skal oversettelse, revisjoner, prøvekatalogisering, utforming av nasjonale retningslinjer og opplæring være på plass. Det er nå laget en første plan for hvordan det nye regelverket skal tas i bruk i norske bibliotek. Du kan lese mer om planen for hvordan RDA skal brukes i Norge her.