31. oktober 2017

Bibliotek i utvikling. Haakon Nyhuus-seminaret 2017

Gjennom de fem siste årene har Nasjonalbiblioteket delt ut over 100 millioner kroner i støtte til utviklingsprosjekter. Dette har bidratt til at norske bibliotek fremdeles er i front når det gjelder nyskaping og nytenking.

En av oppgavene til Nasjonalbiblioteket er å videreføre arven etter bibliotekpioneren Haakon Nyhuus, gjennom å utvikle biblioteksektoren. Deler av det utviklingsarbeidet som foregår ute i bibliotekene blir nå presentert på dette åpne seminaret.

Haakon Nyhuus-seminaret 2017 finner sted onsdag 29. november kl. 12:00 – 15:30 i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass.

Følgende prosjekter blir presentert på seminaret:

Å friluxe: det nye verbet på UB, UiO

Det overordnede målet for Library-UX-I prosjektet var å gi noen svar på hvordan man skal drive tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse (UX) i biblioteket. For å svare på dette, ville prosjektet Library-UX-I utvikle UX-metodikk og UX-verktøy for tjenesteutvikling i bibliotek, som kan benyttes av hele biblioteksektoren. Se mer om prosjektet her.

Er det noen nysgjerrige barn der ute?

De seks bibliotekene i Nord-Østerdal har hatt som mål å opprette og gjennomføre «NYSGJERRIG?», en arrangementsserie med formidling av kunnskap og forskning til barn/unge i deres fritid. Prosjektet blir gjennomført i et område med lange avstander og små bibliotek. Her kan mange bibliotek ha noe å lære. Se mer om prosjektet her.

Webløft – Bibliotekenes egen nettløsning

Den 16. mars 2015 startet det toårige prosjektet “Webløft – bibliotekenes egen nettløsning” Det er nå seks fylkesbibliotek som har gått sammen om videreutviklingen av Webløft som opprinnelig ble startet ved Buskerud fylkesbibliotek. Fylkene Akershus, Finnmark, Vestfold, Østfold og Telemark er nå også med i prosjektet. Se mer om prosjektet her.

Lag ditt eige litteraturnett!

«Lettare litteraturnett» er et prosjekt der Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og Nordland fylkesbibliotek utvikler en metode for å bygge opp lokale litteraturnett på en enkel måte. Målet er å legge til rette for å synliggjøre og formidle lokale forfattare og litteratur i større grad. Programvare og metoder fra prosjektet vil bli tilgjengeliggjort og fritt kunne brukes av andre aktører som vil etablere litteraturnett. Se mer om prosjektet her og her.

Folkebibliotek og næringsliv
Samarbeidsprosjektet mellom bibliotek og næringsliv (BIBSAM) skal gi innbyggerne bedre og utvidede bibliotektjenester og øke bruken av biblioteket gjennom samarbeid med det private næringsliv. Prosjektet skal gi interesserte biblioteksjefer i Norge god innsikt i hvordan biblioteket kan samarbeide med det private næringsliv. Se mer om prosjektet her.

Hvordan 1+1+1 = mer enn 3

Prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3» ble satt i gang for å hjelpe og forsterke prosessen med sammenslåing mellom bibliotekene i Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner, som gikk sammen og dannet én ny kommune fra 1. januar 2017. Nye Sandefjord kommune er den første kommunen som dannes som en følge av kommunereformen. Erfaringene fra prosjektet kan benyttes av andre bibliotek i kommuner som slås sammen. Se mer om prosjektet her.

Les mer om seminaret her.

Se opptak av seminaret her.