28. august 2017

Arenamidler – åpen søknadsportal

Nå er den elektroniske portalen åpen for innsending av søknader om arenamidler for 2018.

I sammenheng med den statlige bibliotekstrategien er det lyst ut midler til arenautvikling. Det understrekes at hver kommune/fylkeskommune kun skal levere én samlet søknad om arenamidler for 2018. Dette og andre viktige retningslinjer står beskrevet i et eget veiledningsdokument (pdf).

Gå til søknadsportalen.

Søknadsfristen er 2. oktober 2017.