7. august 2017

Arena Trondheim

2. oktober er fristen for å søke arenamidler for 2018. Bibliotekutvikling.no har benyttet sommeren til å spørre bibliotek som tidligere har fått midler om hvilke erfaringer de har med bruken av disse midlene. Denne uken er det Trondheim folkebibliotek ved biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård som står for tur.

Hvilken betydning har arenamidlene hatt for ditt bibliotek?
Vi har hatt en unik mulighet til å prøve ut nye typer arrangement og nye samarbeidspartnere. Utvikling av gode rom for både publikum og for de på scenen har vært en mulighet vi ellers ikke ville kunnet prioritere.

Berit Skillingsaas Nygård, biblioteksjef Trondheim folkebibliotek

Hvordan har dere brukt midlene?
Vi har både brukt penger på bl.a godt teknisk utstyr og må mange ulike arrangement. I forrige uke ble det i Trondheim arrangert en stor internasjonal vitenskapsfestival, Starmus. I forbindelse med festivalen ble det også arrangert en byfestival for byens innbyggere, og der var biblioteket sentralt med ulike tilbud til unge forskerspirer.

Hva er erfaringene så langt?
Veldig positive. Fra å tilby ca. 500 arrangement hvert år har vi nå over 900 arrangement av høy kvalitet til alle.

Har du et godt råd til andre bibliotek når det gjelder bruk av arenamidler?
Skal bibliotekene fortsatt kunne tilby kunnskap og opplevelser etterpå er det viktig å etablere varige samarbeidspartnere. Ellers jobber vi mye med å bli en profesjonell arrangør, dette har vært et fagområde vi tidligere hadde liten kompetanse på.

Les om utlysning av arenamidler for 2018 her.