17. juli 2017

Arena Nordland

2. oktober er fristen for å søke arenamidler for 2018. Bibliotekutvikling.no har benyttet sommeren til å spørre bibliotek som tidligere har fått midler om hvilke erfaringer de har med bruken av disse midlene. Denne gangen er det Kjell Nilsen i Nordland Fylkeskommune som deler sine erfaringer.

Hvilken betydning har arenamidlene hatt for ditt bibliotek?
Arenamidlene har satt fokus på utadrettet aktivitet. De har gjort det mulig å gjennomføre aktiviteter som ellers ikke hadde skjedd. Dette både på grunn av nytt aktivitetsfokus og på grunn av økonomi.

Kjell Nilsen, Fag- og utviklingsleder i Kulturavdelingen – Bibliotek og kulturformidling i Nordland Fylkeskommune.

Arenamidlene har utløst ekstra midler fra fylkesbiblioteket, og de har utløst økt egeninnsats i folkebibliotekene. Dette har gitt økt arrangementsvirksomhet.

Hvordan har dere brukt midlene?
Midlene er brukt på arrangementer. Forfattere og andre samfunnsdebattanter har hatt mulighet til å komme, der reisekostnader og honorar tidligere har blokkert. Bokbad og debatt har vært mest i fokus. Vi har hatt fokus på ungdom og selvbilde, samt på andre debattemaer som har hatt lokal fokus.

Hva er erfaringene så langt?
Positive! Når muligheten byr seg, griper mange biblioteksjefer sjansen til å endre bibliotekets virksomhet. Men det er ikke alle folkebibliotek som griper muligheten, og det tar tid å omstille seg.

Har du et godt råd til andre bibliotek når det gjelder bruk av arenamidler?
Jeg har to råd:

Samarbeid! Finn samarbeidspartnere i andre bibliotek og andre aktører i egen kommune. Biblioteket er en attraktiv samarbeidspartner! Resultatet er flere ressurser, større rekkevidde og bedre innhold.

Vi er ulike. Finn din egen form på aktiviteter i ditt bibliotek.

 

Les årets utlysning av arenamidler her.