31. juli 2017

Arena Alta

2. oktober er fristen for å søke arenamidler for 2018. Bibliotekutvikling.no har benyttet sommeren til å spørre bibliotek som tidligere har fått midler om hvilke erfaringer de har med bruken av disse midlene. Denne uken er det Alta bibliotek ved bibliotekleder Sonja-Kristin Granaas som deler sine erfaringer.

Hvilken betydning har arenamidlene hatt for ditt bibliotek?
Arenamidlene har ført til en større variasjon i programtilbudet ved Alta bibliotek. Vi gjennomfører flere arrangementer enn før, og vi kan ta i mot et større publikum på enkeltarrangementer.

Hvordan har dere brukt midlene?
Vi har brukt midlene til å kjøpe inn sammenleggbare stoler og bord, lysskinner for bedre lyssetting i selve «arrangementsområdet», og et mobilt høyttaleranlegg.

Hva er erfaringene så langt?
Arrangørkompetansen har hevet seg. Vi har rett og slett fått større fokus på hvordan rammene rundt arrangementet skal være, og hvordan vi skal tilrettelegge som teknisk arrangør. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra foredragsholdere, forfattere og publikum. De setter pris på at biblioteket kan tilby flere sitteplasser på arrangementene, og at lyd- og lysforholdene har blitt bedre. I tillegg har selve organiseringa i forkant og etterkant av arrangementene blitt effektivisert, slik at vi bruker mindre tid på opp- og nedrigging per arrangement.  Dette betyr mye når hyppigheten på antall arrangementer har økt.

Har du et godt råd til andre bibliotek når det gjelder bruk av arenamidler?
Sammenleggbart, mobilt og fleksibelt  har vært viktig for oss når vi har rustet opp bibliotekrommet. Da trenger man ikke så mye lagringsplass, inventaret kan brukes til flere formål, og «arrangementsområdet» kan brukes til ulike aktiviteter gjennom hele dagen.

Les om årets utlysning av arenamidler her