29. mai 2018

30 millioner til leselyst i Bokåret 2019

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner til å fremme leselyst i Norge i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede. Dette er den største satsingen på lesing i Norge siden tidlig på 2000-tallet.

– Med denne tildelingen satser regjeringen like mye på litteraturformidling i Norge som internasjonalt i Bokåret 2019, og norsk litteratur skal bli like synlig her hjemme som på bokmessen i Frankfurt, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Nyheten ble kjent da kulturministeren og direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre møtte representanter for biblioteksektoren, bokbransjen og organisasjoner som fremmer norsk litteratur og leseglede på Deichmanske bibliotek Tøyen tirsdag formiddag.

– Dette er den største satsingen på lesing i Norge på nesten 20 år og innebærer at Bokåret 2019 utvides til også å bli et leseår, sier Aslak Sira Myhre.

Nasjonalbiblioteket har ansatt nåværende leder for Leser søker bok Liv Gulbrandsen som prosjektleder for Bokåret 2019.

– Liv har jobbet med leseglede og litteraturformidling i mange år, forteller Sira Myhre. – Vi kunne ikke fått en mer kompetent person til å lede arbeidet med bokåret og gleder oss til å samarbeide med henne.

De tildelte midlene finansieres gjennom spilloverskudd fra Norsk Tipping. Høsten 2018 kan bibliotekene søke om midler til 500 arrangement i 500 bibliotek i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket vil nå gå i dialog med andre organisasjoner som fremmer lesing for å planlegge prosjekter som skal skape interesse og begeistring for bøker og litteratur og lesing.

Fakta:

Liv Gulbrandsen (f. 1974) er både forfatter, formidler og foreningsmenneske. Hun har bakgrunn som programleder og journalist i NRK og har de siste sju årene ledet Leser søker bok, en forening som jobber for demokratisering og tilgjengeliggjøring av litteratur.

Bokåret 2019 markerer 500-årsjubileet for den første norske trykte boka. Regjeringen har allerede tildelt 30 millioner kroner for å synliggjøre norsk litteratur på bokmessen i Frankfurt, hvor Norge er valgt ut som hovedland i 2019. Bokmessen i Frankfurt er verdens største salgsmesse for bøker og den internasjonale bokbransjens viktigste møteplass.