9. oktober 2017

200 søknader om arenamidler

Til søknadsfristen den 2.oktober har Nasjonalbiblioteket mottatt rundt 200 søknader om arenamidler for 2018 fra folkebibliotek og fylkesbibliotek. Til sammen er det søkt om ca. 28 millioner kroner.

Arenamidlene skal gi folkebibliotek muligheten til å utvikle seg som arrangører, formidlingsinstitusjoner og arenaer for debatt og læring. Midlene lyses ut i tilknytning til Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. I løpet av strategiperioden har over 350 kommuner og fylkeskommuner søkt om arenamidler i denne satsingen.

Nasjonalbiblioteket vil behandle søknadene i løpet av høsten og vil informere om fordelingen av neste års midler i slutten av november 2017. Tildelingsbrev og avslag vil bli sendt ut til søkerne i starten av 2018.

Mer om arenamidlene her.