Norsk NCIP-profil

NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol) er ein internasjonal standard for utveksling av blant anna fjernlånsdata. Det er definert ein norsk profil for protokollen som vert brukt til utveksling av fjernlånsdata mellom norske bibliotek – Norsk NCIP-profil versjon 1.0 som omfattar lån, levering og fornyingar.

Norsk NCIP-profil er utvikla i eit samarbeid mellom norske biblioteksystemleverandørar med delvis finansiering frå Nasjonalbiblioteket, og med BIBSYS som prosjektleiar.

Det vil koma ei mindre utviding av profilen vil i løpet av 2018 med blant anna høve for kopibestilling.

Kontaktperson i Nasjonalbiblioteket: Hilde Høgås. For spørsmål om implementering i biblioteksystema i Noreg, inkludert testing, ta kontakt med dei enkelte biblioteksystema.

Dokumentasjon