Nasjonal bibliotekstrategi 2020- 2023 – Rom for demokrati og dannelse

Regjeringen la fram Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 i september 2019. Målet med strategien er å videreutvikle bibliotekene som relevante og viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til folkeopplysning og dannelse i befolkningen. Gjennom strategien vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjon i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner. Regjeringen skriver i strategien at det er et … Fortsett å lese Nasjonal bibliotekstrategi 2020- 2023 – Rom for demokrati og dannelse