23 ting om søk

Velkommen til kursetLogo

I dette kurset vil du lære om søking fra ulike vinkler. 

 

Målet med kurset:

23 ting om søk handler om søkekompetanse og andre temaer relatert til søking som er nyttige for å forstå hvordan søk og søkesystemer fungerer. Målet er at deltakerne skal få kompetanseheving  ved å søke i kilder med ulike søkespråk og forstå hvordan søkefunksjonene kan utvide og avgrense søkene. Andre viktige temaer i kurset er mekanismene for forskningspublisering og åpen tilgang som kan forklare tilgjengeligheten på forskningsartikler og se på hvordan søkeadferd og personlig informasjon påvirker resultatlistene gjennom algoritmer og filterbobler. Dessuten skal kurset gi innblikk i viktige teoretiske perspektiver innenfor informasjonsadferd, informasjonsbehov og relevans som ligger til grunn for informasjoninnhenting.  

 

Innhold

God søkekompetanse er nødvendig når så å si alle kilder er digitale. Noen ganger vil vi bekrefte fakta, andre ganger har vi behov for helt spesifikk informasjon. Dette kurset er bygd opp som en guide inn i viktige temaer og ferdigheter relatert til søk gjennom et utvalg temaer, kilder og ressurser.

 

Søkeprosessen

 

De 23 tingene kan deles inn i 7 overordnede temaer:

Ting 1 Søketeknisk kompetanse og 2 Søk i databaser med SQL handler begge to om søketekniske ferdigheter.

Et utvalg søkemotorer er samlet i tingene 3 Google, 4 Bing, 5 Ikke-vestlige søkemotorer og 6 Litt annerledes søkemotorer. Søkemotorene har mange likheter, men også ulikheter. De kan utfylle hverandre ved at de gir ulike trefflister og noe annerledes resultater.

Søkemotorer og personvern er delt inn i 3 temaer: Ting 7 Søk uten å bli overvåket, 8 Algoritmer og filterbobler og 9 Søkemotorer som ikke overvåker.

Teoridelen består av Ting 10 Informasjonsadferd, 11 Informasjonsbehov og 12 Relevans, og danner et grunnlag for informasjonssøking generelt. Ting 10 og 11 har mange faguttrykk som kan være ukjente. Det er lagt inn lenker til forklaring av begrepet i språkwikien Biblioterm og noen av faguttrykkene forklares nederst på kurssidene.

I den 5. delen går vi løs på vitenskapelige kilder. Ting 13 Vitenskapelige publikasjoner handler om både mekanismer for publisering, kanaler inkludert røvertidsskrifter og tilganger. Ting 14 introduserer åpen tilgang, hva er det og hvor finnes de. Ting 15 Oria gir gode råd om søkefunksjonalitet og tilgjengelighet til innhold. Og ting 16 systematiske søk er en introduksjon til denne avanserte metoden.

Deretter kommer en oppsamlingsdel som både inneholder kilder og søk i andre medietyper enn tekst.  Ting 17 handler om å søke i nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket og alle deres digitaliserte ressurser. Ting 18 Bildesøk og 19 Talebasert søk og gjenfinning i lyd fokuserer på hva som er gjenfinnbart i bilder og lyd. Å finne litteratur og anmeldelser er relevant for mange bibliotekansatte, derfor har ting 20 samlet gode ressurser om dette. Og til slutt i denne delen gis en liten introduksjon til data og hvordan hente ut store mengder informasjon i ting 21 Åpne data og andre måter å hente ut informasjon på.

Avslutningsvis har vi valgt å lage en ting om gode ressurser rundt kildekritikk i ting 22 Kildekritikk. Dette er veldig viktig i forbindelse med søk og informasjonsinnhenting. Kurset oppsummeres og avsluttes i ting 23.

Hvert enkelt tema er bygd opp med en kort introduksjon, litt mer tekst og lenker som utdyper temaet under overskriften «oppdag», «utforsk» hvor deltakerne oppfordres til å utforske temaet enda dypere gjennom lenker til andre ressurser og «reflekter» som oppmuntrer til refleksjon over temaet. I tillegg er det en liten quiz til hver ting.  

 

Mer om 23 ting

Helene Blowers startet et læringsprosjekt i 2006 kalt Learning 2.0. Som Technical Director i Charlotte Mecklenburg Library utviklet hun et kurs som oppfordret til å bli kjent med ny teknologi og sosiale medier gjennom 23 ting. Kurset var inspirert av en artikkel av Stephen Abram, «43 things I (or you) might want to do this year» (s. 38).

Pc-skjerm med learning 2.0

 

23 ting-programmet spredte seg til mange land. Michael Stephens (Assoiate Professor, San Jose State University School of Information) gjorde undersøkelser blant deltakere i programmet fra folkebibliotek og UH-sektoren i Australia i 2011. Gjennom spørreundersøkelser og fokusgrupper fant han at de aller fleste som hadde fullført 23 ting følte seg trygge på å utforske og ta i bruk ny teknologi. Også deltakerne som ikke hadde fullført kurset mente at det hadde hatt en positiv effekt på dem ved at mange hadde tatt i bruk det de hadde lært, og de mente også det var stor sannsynlighet for at de tok det opp igjen på et senere tidspunkt. Selvtillit og nysgjerrighet ble notert som viktig utbytte av programmet.

I Norge ble 23 things oversatt og tilrettelagt til kurset «23 ting om web 2.0»  i 2007. I tillegg har det kommet flere varianter av programmet som 23 mobile ting og 23 offentlige ting

 

Varighet

Kurset er stipulert til ca 12-18 timer. Hver av tingene vil ta mellom 30 minutter og 1 time å gjennomføre som selvstudie. Det er litt avhengig av hvor grundig du leser de eksterne nettsidene som tingene lenker til og hvor dypt du går inn i hvert tema.

Kurset kan gjennomføres i sin helhet som selvstudie enten alene eller i grupper. Vi anbefaler å legge en plan for gjennomføringen med ukentlige mål, for eksempel 3 ting eller en modul per uke i 6-7 uker.

Kurset kan også arrangeres med samlinger etter modell av de andre 23 ting-kursene.  

 

Kursprodusenter

Kurset er utviklet av en prosjektgruppe bestående av Kristin Østerholt (USN), Heidi Kristin Olsen (OsloMet), Cecilie Weinholdt (Viken fylkesbibliotek), Håkon Knappen (Viken fylkesbibliotek), Nina Therese Holmen (Sandefjord videregående skole), Trine Syversen (Sandefjord videregående skole), Rigmor Haug (Larvik bibliotek), Karine Dalene (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek) og Anita Hvarnes Evensen (prosjektleder, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek). Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Kurset er produsert høst 2019-vinter 2020. Sist oppdatert mars 2020.

Lykke til!  

 

Kilder

Abrams, Stephen (2006). 43 Things I (or You) Might Want to Do This Year. Information Outlook, 10(2), 38-39. Hentet fra https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=sla_io_2006

23 Things (u.å.). I Wikipedia. Hentet 3.3. 2020 fra https://en.wikipedia.org/wiki/23_Things

Stephens, M. (2011, 30 September). Exploring the impact of Learning 2.0. Information Today. Hentet fra https://www.infotoday.eu/Articles/Editorial/Featured-Articles/Exploring-the-impact-of-Learning-20-78002.aspx¬

Stephens, M. (2012, 28 May). «23 Things» as Transformative learning: Promoting Confidence, Curiosity and Communication via Library Staff Professional Developement. IFLA World Library and Information Congress: 78th IFLA General Conference and Assembly. Hentet fra https://www.ifla.org/past-wlic/2012/150-stephens-en.pdf

Start kurset