Formidling til barn og unge

Samarbeid mellom bibliotek, helsestasjon og barnehager 

Det kan være verdifullt med et systematisk samarbeid både med helsestasjonene og barnehagene. Et slikt samarbeid gir grunnlag for å kunne nå ut sammen til foreldregruppa i større grad, med informasjon om betydningen av høgtlesing og med et variert tilbud bøker til de minste. Barnehagebesøk i biblioteket eller at biblioteket kommer til barnehagene, bokprat, bokkasser i barnehagene, deltaking på foreldremøter osv. er tiltak som kan være aktuelle. 

FiF-prosjektet har utviklet en læringsressurs i samarbeid med blant annet Foreningen! les og Nasjonalt lesesenter. Læringsressursen heter «Leselyst med dei minste – saman om lesekultur», og ligger på bibliotekutvikling.no. Ressursen gir ei innføring i betydningen av tidlig lesestart, og omfatter leksjonene «Bok i bruk i barnehagen», «Tøyveskebiblioteket», «Bokstart», «Litterære opplevelser for alle» og «Saman om lesekultur». 

Leselyst med dei minste – saman om lesekultur

Ein kunnskapsbase, ei verktøykasse og eit felles springbrett for biblioteka sitt arbeid med å fremje leselyst for dei yngste barna

Bokstart er et prosjekt som Foreningen! les har tatt initiativ til og mange bibliotek bidrar til. Ei bok og informasjonsmateriell deles ut som gave til alle barn i kommunen i samarbeid mellom bibliotek og helsestasjon. Hensikten er å legge til rette for leselyst og leseferdigheter og sørge for at alle nybakte foreldre blir minnet om at biblioteket finnes og er relevant for dem. For biblioteket er dette en storartet mulighet til å være med på å skape en ny generasjon lesere.  

Den beste effekten får du hvis bokgaven blir del av et helhetlig tilbud til barn og barnefamilier, med flere kontaktpunkter og tiltak. Kanskje både en gave ved 1 år, 2 år og en ved 4 år? Det er også viktig å gjennomføre tilbudet slik at det dekker flest mulig.  

LOGO-Bokstart

Formidling og samarbeid med skolen  

Formidling gjennom klassebesøk på biblioteket er den vanligste formen for samarbeid med skolene. Men det er også mulig å samarbeide om Sommerles, besøk på foreldremøter med boktips, bokkasser til skolene på ulike tema, veiledning i forbindelse med særoppgaver/fordypningsoppgaver til ungdomsskoleelevene, kurs og møter for skolebibliotekansvarlige/skolebibliotekarer m.m.

For å få dette til på en god måte er det nyttig å formalisere samarbeidet i en avtale mellom folkebiblioteket og skolen. En avtale vil være et nyttig grunnlag for daglig drift og i arbeidet med virksomhetsplaner der den kan brukes som synliggjøring av innsats på tvers av kommunalområder. Avtalen kan inneholde både praktiske punkt som organisering av lån fra folkebiblioteket til skolen, transport av bøker, felles biblioteksystem og avtaler om formidlingstiltak slik som klassebesøk. (Se også kapittel 1 om samarbeid og prosjekter)

De fleste bibliotek jobber systematisk med å invitere skoleklasser til biblioteket. Elevene får bokprat, lånekort og anledning til å låne. Mange bibliotek velger seg ut visse trinn, slik at de sikrer at alle barn i kommunen får besøke biblioteket uavhengig av foreldrenes engasjement. Gjennom samarbeid med skolen, kan dere bli enige om hvilke trinn dere velger ut. Klassebesøk på biblioteket er avhengig av et godt samarbeid med lærerne, gjerne også skolebibliotekene og skolebibliotekarene dersom din kommune har det.  

Lesekampanjer  

Det finnes flere lesekampanjer som biblioteket kan være med på. Noen direkte rettet mot barn og familier, og mange i samarbeid med skolene.  

Sommerles

Sommerles er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. Sommerles er individuelt rettet, og baserer seg på en vekselvirkning mellom lesing og tilknyttede aktiviteter på et nettsted. De fleste fylkesbibliotek/ fylkeskommunene koordinerer Sommerles-aktivitetene i sine fylker, og trekker med alle folkebibliotekene. 

Les mer om Sommerles her: https://altom.sommerles.no/ 
Det finnes en egen facebookgruppe for Sommerles-bibliotekarer. Les også forskning om Sommerles ​(Møreforskning, 2019)​ mange folkebibliotek har også egne informasjonssider hos Sommerles se for eksempel Trondheim folkebibliotek

Det finnes også mange ideer til helt lokale lesekampanjer som dere kan sette i gang på eget bibliotek. Mange bibliotek har lesebingo for å oppfordre lånerne til å låne og lese variert. Bingorutene kan handle om ulike land, ulike sjangre, «ei bok av en nobelprisvinner», «ei bok utgitt i år» osv. Du finner mange gode eksempler og maler for lesebingo på nett. Flere av bokhandelkjedene har også egne lesekampanjer eksempelvis norlijunior.no og noen viser til Sommerles.  

Kampanjene som nevnes nedenfor, foregår i regi av skolen. Det er sannsynlig at lærerne blir glade hvis biblioteket tar initiativ til samarbeid for å få ting til å skje. 

  • Foreningen! Les arrangerer hvert år Bokslukerprisen for mellomtrinnet. Her er elever fra hele landet med i en jury for å kåre den beste barneboka. Se https://bokslukerprisen.no/laererveiledning  
  • U-prisen er også i regi av Foreningen !les. Dette er en kampanje i tre trinn. Alle ungdomsskole-klasser kan være med på å lese og skrive omtale av bøkene. Sju klasser fra ulike steder i landet utgjør juryen. Les mer her: https://www.denboka.no/kategori/uprisen-2024 
  • I Ungdommens kritikerpris leser elever fra sju klasser i videregående skole voksenbøker, og kårer en vinnerbok. Les mer om Uprisen her.  
  • Foreningen !les har også mange andre lesekampanjer for skolen: blant annet Tid for 10 med nynorskbøker til sjuende trinn, og Leseskogen for første og andre trinn. Les mer her: https://foreningenles.no/barneskole og her: https://foreningenles.no/ungdom  

Formidling av dataspill 

Dataspill er en sentral del av ungdomskulturen, men er også en viktig aktivitet for andre aldersgrupper. Folkebibliotekene har over flere år mottatt norskproduserte spill som del av innkjøpsordningen ved Norsk filminstitutt (NFI). På nettsiden til NFI kan man lese: 

Bibliotekene kan ta i bruk de norske spillene som NFI kjøper inn via innkjøpsordningen for spill – helt gratis. Ordningen skal bidra til at publikum får tilgang til norske dataspill i sitt lokale bibliotek. 

NFI.no

På nettsiden spillbiblioteket.no gir NFI oppdatert informasjon om spillene som er tilgjengelig.  

https://spillbiblioteket.no/

Formidlingen av norske spill fra innkjøpsordningen har vært utfordrende å få til mange steder. Årsakene er sammensatte, men manglende kompetanse om spill, spillkonsoller og målgrupper er forhold som FiF-prosjektet har tatt tak i. Dette er i tråd med både folkebibliotekenes kulturoppdrag, nasjonal bibliotekstrategi og dataspillstrategien. Bibliotekene er også framhevet som formidlingsarenaer av Norsk filminstitutt (NFI), og det er opprettet en egen støtteordning for formidling spill. 

FiF-prosjektet har bidratt til en revidering av nettkurset om spillformidling, som er utviklet av Bibliogames på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket. Bibliogames er en frivillig organisasjon som leverer kurs og spillarrangement i hele landet.

Spillformidling i bibliotek

I dette nettkurset samler vi ulike typer praktisk informasjon som nye og erfarne spillformidlere kan få bruk for.

Mange av medlemmene er spillformidlere i folkebibliotek og skolebibliotek, og de står bak Bibliobattles, en årlig spillturnering for unge spillere og bibliotek i hele landet.

Bibliogames har også bidratt til heftet «Formidling av dataspill som kulturuttrykk»

Formidling av dataspill som kulturuttrykk – en veileder

En veileder for alle som eier eller driver arenaer der dataspill og digital kultur kan formidles.

Heftet «Levle med lesersørvis» er en veiviser for å bygge bro mellom bok og spill for barn og unge. Levle betyr å bevege seg oppover fra et nivå (level på engelsk) til den neste i et spill. På nettsiden lesersorvis.no finner du heftet og tilhørende brosjyrer. 

Bro mellom dataspill og bok- Levle med lesersørvis

Et hefte som forklarer hvordan appellfaktorene i Lesersørvis også kan gjelde for dataspill