Formidling av offentlig informasjon 

Synliggjøring og aktiv formidling av offentlig informasjon  

Vi nevnte litt lenger opp at bibliotekpersonalet også er kommunens frontpersonale. Dette omfatter blant annet formidling av kommunens politiske dokumenter og utredninger, på en slik måte at ulike sider av en sak kommer fram. Bibliotekets formidling av offentlig informasjon favner også fylkeskommunal og statlig informasjon.  

I dag formidles det meste av offentlig informasjon digitalt, og det stiller nye krav til synliggjøring. Nasjonal bibliotekstrategi beskriver folkebibliotekene som demokratihus. Det kan handler om å gi mulighet til deltakelse i samfunnet på mange ulike måter, og ut fra egne forutsetninger. Muligheten til innsyn i offentlige utredninger, prosesser og vedtak er grunnleggende i et demokratisk samfunn. Hvordan kan bibliotekene bidra til innbyggernes engasjement for samfunnsaktuelle saker? 

Formidling av kunnskap innen ulike tema, bla utstillinger fysisk og digitalt 

Det er behov for å jobbe målrettet både mot brukere og ikke-brukere av folkebibliotekene i arbeidet med kunnskapsformidling. Fysiske utstillinger skaper stadig interesse, i noen tilfeller kan de være tilrettelagt sammen med elever og ulike samarbeidspartnere. Det finnes også mange muligheter for digitale utstillinger. Kanskje bibliotek kan samarbeide om å utvikle temapakker rettet mot ulike målgrupper, med både litteraturoversikt, henvisning til podkaster, filmer og andre typer informasjonskilder?