Kommer snart!

Her får du presentert romaner fra kulturfondpuljene som ble utsendt til norske folkebibliotek fra juni til september juni 2021. Videoene er laget av ansatte i folkebibliotek i Møre og Romsdal.

Bøkene er presentert i spillelister. Når man har sett første bokpresentasjon, går spilleren videre til neste i spillelista. Det er enkelt å få oversikten over enkelttitlene i spillelista. Klikk på de tre strekene øverst til høyre i fremviseren, så kommer det opp en liste over titlene, og man kan velge fra lista.

KOMMER SNART!