Informasjonskompetanse

23 ting om søk

Dette kurset ble publisert i april 2020. Det er oppdatert flere ganger, men det har nå skjedd mye på dette feltet og på tide med en større oppgradering. Kursprodusentene prøver denne våren (2023) å innhente tilbakemeldinger fra flere som har kjennskap til kurset og til temaene for å vurdere hva vi skal gjøre videre. Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill!

I dette kurset vil du lære om søking fra ulike vinkler. 

Målet med kurset:

23 ting om søk handler om søkekompetanse og andre temaer relatert til søking som er nyttige for å forstå hvordan søk og søkesystemer fungerer. Målet er at deltakerne skal få kompetanseheving  ved å søke i kilder med ulike søkespråk og forstå hvordan søkefunksjonene kan utvide og avgrense søkene. Andre viktige temaer i kurset er mekanismene for forskningspublisering og åpen tilgang som kan forklare tilgjengeligheten på forskningsartikler og se på hvordan søkeadferd og personlig informasjon påvirker resultatlistene gjennom algoritmer og filterbobler. Dessuten skal kurset gi innblikk i viktige teoretiske perspektiver innenfor informasjonsadferd, informasjonsbehov og relevans som ligger til grunn for informasjonsinnhenting.   

Søkeprosessen

 

Varighet

Kurset er stipulert til ca 12-18 timer. Hver av tingene vil ta mellom 30 minutter og 1 time å gjennomføre som selvstudie. Det er litt avhengig av hvor grundig du leser de eksterne nettsidene som tingene lenker til og hvor dypt du går inn i hvert tema.

Kurset kan gjennomføres i sin helhet som selvstudie enten alene eller i grupper. Vi anbefaler å legge en plan for gjennomføringen med ukentlige mål, for eksempel 3 ting eller en modul per uke i 6-7 uker.

Kurset kan også gjennomføres med fylkesvise samlinger.  

 

Kursprodusenter

Kurset er utviklet av en prosjektgruppe bestående av Kristin Østerholt (USN), Heidi Kristin Olsen (OsloMet), Cecilie Weinholdt (Viken fylkesbibliotek), Håkon Knappen (Viken fylkesbibliotek), Nina Therese Holmen (Sandefjord videregående skole), Trine Syversen (Sandefjord videregående skole), Rigmor Haug (Larvik bibliotek), Karine Dalene (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek) og Anita Hvarnes Evensen (prosjektleder, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek). Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Kurset er produsert høst 2019-vinter 2020. Sist oppdatert august 2022.

Lykke til!  

 

Nettkursinnhold

Søketeknisk del
Søkemotorer
Søk og personvern
Teoridel: Informasjonsadferd, informasjonsbehov og gjenfinning
Vitenskapelige kilder
Leksjoninnhold
Andre typer søk og gjenfinning
Avslutning og oppsummering