Webløft-konferansen 2018

Tid: 10:00-16:00 tirsdag 13.03.2018
Sted: Sandefjord kurbad
Arrangør: Rogaland fylkesbibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og Moss bibliotek

Beskrivelse

Webløft-konferansen 2018 finner sted i Sandefjord dagen før NBFs bibliotekmøte starter.  Her får vi høre om brukerinvolvering i utvikling av tjenester, statistikk, universell utforming, deling, gjenbruk, status og veien videre.

Webløft-prosjektet er avsluttet, men over 100 bibliotek i Norge har nettsteder som bruker løsningen og som har felles interesser i videre utvikling av funksjonalitet og kompetanse.  Ett av tiltakene for å vedlikeholde og utvikle kompetansen er en årlig Webløft-konferanse.

Målgrupper for konferansen er bibliotekansatte som jobber med Webløft-nettsteder og de som jobber med nettsteder i andre publiseringsløsninger.

Les mer om webløft-konferansen her