Vårens masterkandidater ved masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Tid: 09:30-15:00 tirsdag 12.06.2018
Sted: OsloMet, Eva Balkes hus, Pilestredet 48, rom P168
Arrangør: Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Beskrivelse

09:30 Åpning ved professor Pia Borlund,fagkoordinator for masterprogrammet Bibliotek- og informasjonsvitenskap.
09:35 Elizaveta Antufyeva «Informasjonsbehov til ekspertbrukere for design av kunstmuseums digitale informasjonsmiljø»
10:05 Vilde Blankvoll «Åpen tilgang, holdninger og praksis hos vitenskapelige ansatte».
10:35  Beate Høiby «Ditt eller vårt? En studie av villigheten til ressursdeling i norske folkebibliotek, delingsvegring og Nasjonalbibliotekets rolle».
11:05 Maria Hjørdis Katrin Fyhn: «Fagbibliotekarers informasjonsadferd – en kvalitativ studie ved HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo».

Pause

Lunsj for kandidater og veiledere kl. 12-13

13:05 Ellen Elisabeth Nicolaysen «Auresamlingen».
13:35 Runa Marie Tjåland «Trusting Information on YouTube – a quantitative survey of YouTube-users on trusting influencers».
14:05 Karianne Bjørseth Vodakova «Byggesøknader konseptualisert som en utvidelse av den norske arkivstandarden Noark 5: Metadatakrav og datamodeller».
14:35 Sigrid Elisabeth Østbye «Studenters bruk av Oria: en undersøkelse av informasjonsadferd i møte med et discovery-system».

Vel møtt!