Søkerseminar for Erasmus+: Mobilitetsprosjekter

Tid: 09:00-15.00 tirsdag 08.01.2019
Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Arrangør: Diku

Beskrivelse

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre mobilitetsprosjekter til andre europeiske land. Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) arrangerer søkerseminar for alle som forbereder en mobilitetssøknad.

Les mer og meld deg på