Shared reading: forskningsbasert biblioterapi

Tid: 13:00-15:00 onsdag 31.05.2017
Sted:
Arrangør: Norsk bibliotekforening, Hordaland

Beskrivelse

Linda Schade Andersen og Thor Magnus Tangerås tar for seg biblioterapien Shared Reading. Bibliotekterapi er bruk av skjønnlitteratur som helsefremmende tiltak, og er aktuelt for alle som er interessert i lesing, formidling og litteratur som møteplassfunksjon.

Schade og Tangerås vil gi en praktisk inngang til Shared Reading ved å se på hvordan bibliotekterapien gjennomføres, men de vil også ta for seg hva forskning viser om nytten av tiltaket. Med andre ord svært aktuelt for bibliotekarer som til daglig jobber med litteraturformidling!

Liv Schade Andersen er spesialbibliotekar ved Oslo universitetssykehus, og har i rekke sammenhenger snakket om bibliotekterapi.

Thor Magnus Tangerås skriver doktorgrad om litteratur som redder liv.

For påmelding og mer informasjon, se her