Seminar om forskningsdata

Tid: 09:00-16:00 tirsdag 30.01.2018
Sted: Måltidets hus, Kunnskapsparken, Stavanger
Arrangør: Universitetsbibliotek og Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, i regi av Narma

Beskrivelse

Seminaret vil informere om de føringene som ligger i kortene vedrørende forskningsdata og om de ulike verktøy til håndtering av forskningsdata som finnes både i nasjonalt regi og fra kommersielle utbydere. Formålet er at institusjonene får overblikk over de mange verktøy og deres fordeler og ulemper. Mange universitet og høgskoler må snarest ta stilling til hvordan de vil håndtere forskningsdata og dette seminaret kan gi et overblikk over de ulike mulighetene som finnes.

Seminaret henvender seg til beslutningstakere ved institusjonene, og bibliotekarer eller forskningsadministratorer som skal jobbe med datahåndtering i det daglige.

Se program

og meld deg på her