Presentasjon av vårens masteroppgaver i Bibliotek, styring og ledelse

Tid: 09:30-13:00 tirsdag 12.06.2018
Sted: OsloMet, Eva Balkes hus, Pilestredet 48, rom P464
Arrangør: Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Beskrivelse

Program

09:30 Åpning ved Tor Arne Dahl, instituttleder ved ABI og professor Svanhild Aabø, fagkoordinator for erfaringsbasert masterstudium i bibliotek – styring og ledelse.

09:40 Leikny Wiersholm Egeland: «Hvilke forventninger har lokalpolitikere og kommunale ledere til Ski bibliotek»?

10.10 Beate Bjørklund: «Kvalifikasjonsbehov i folkebibliotek- en analyse av stillingsutlysninger»

10:40 Elin Maria Fiane: «Utviklingstrekk ved bibliotekarrollen i mindre fag- og forskningsbibliotek – en kvalitativ undersøkelse om tjenesteutvikling og forskerstøtte i instituttsektoren».

Pause

11:30 Mari Kannelønning: «Tid og tillit – om forskeres vilkår og forskningsstøtte».

12:00 Nina Eskild Riege: «Hva er behovet for forskerstøtte? – en studie fra Forsvarets høgskole».

12:30 Terje Haugsgjerd: «Veier til framtidens bibliotek – en studie av Nasjonalbibliotekets prosjekt- og utviklingsmidler.»

Arrangementet er åpent for alle.