«Over alle grenser – Kultursamarbeid i Europa». Lansering av nye EØS-midler

Tid: tirsdag 29.05.2018
Sted: Månefisken, Oslo
Arrangør: Kulturrådet og Riksantikvaren

Beskrivelse

Kulturfeltet i Norge er igjen invitert til å samarbeide med kolleger i Sentral-Europa og Portugal med støtte fra EØS-midlene. Kulturrådet og Riksantikvaren arrangerer derfor en dag fullspekket med program for å ta pulsen på kulturlivet i Sentral-Europa og Portugal.

Friske midler til samarbeid mellom norske og europeiske kulturaktører vil bli tilgjengelige gjennom utlysninger av EØS-midler fra 2018.

Hold av datoen, mer informasjon kommer!