Norges multikulturelle kilder – mennesker, samfunn og identitet

Tid: 10:00-16:00 tirsdag 18.09.2018
Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo
Arrangør: Nasjonalbiblioteket

Beskrivelse

For å kunne forske og formidle de siste generasjonenes norske historie er det nødvendig å ta vare på kildemateriale som reflekterer de nye minoritetenes stemmer og samfunnsdeltakelse.

Seminaret retter søkelyset mot samling og formidling av Norges multikulturelle kilder og historier i ABM-institusjoner, med bidrag fra Åshild Andrea Brekke, Ada Engebrigtsen, Ellen Røsjø, Iffit Qureshi, Khalid Salimi, Knut Kjeldstadli, Kristin Gaukstad, Monica Ifejilika, Michelle Tisdel og Ola Alsvik.