Nordisk nettverksmøte i Reykjavik

Tid: 09:45-15:30 onsdag 23.05.2018
Sted: Reykjavik
Arrangør: Nordisk nettverk for biblioteksansatte som arbeider med integrering av flyktninger og innvandrere

Beskrivelse

Netværket er for alle biblioteksansatte i Norden, der arbejder med integrering og inklusion af flygtninge og indvandrere. Netværket mødes 2 gange om året – forår og efterår – på lokale biblioteker på skift i de nordiske lande.

Netværket er organiseret med et sekretariat, der i projektperioden vil blive varetaget af Det Kgl. Bibliotek i Danmark. Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Les mer om årets nettverksmøte her