Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning

Tid: torsdag 23.11.2017 - fredag 24.11.2017
Sted: Universitetet i Bergen, Universitetsaulaen og Media City Bergen
Arrangør: Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet

Beskrivelse

Universitets- og høgskolesektoren har viktige oppgaver foran seg når det gjelder å utforme studieprogrammer for en digital tid. Meld. St. 16 forventer at institusjonene løfter den pedagogiske digitaliseringen til et strategisk nivå og iverksetter helhetlige tiltak for digitalisering av læringsprosessene. I 2017 ser vi mange innovative eksempler på digitalisering av læringsaktiviteter og vurderingsformer.

Konferansen vil omfatte temaer knyttet til digitalisering av undervisning, vurdering og formidling, nasjonale føringer og rammeverk, institusjonelle støttestrukturer, digitale verktøy som støtte for studentaktive læringsformer og digital kompetanse og arbeidslivsrelevans i studieprogrammene.

Konferansen er rettet mot ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på både institusjons-, fakultet- og instituttnivå.

Nærmere informasjon om program og påmelding finner du her.