«Lydarkiv fra A til Å» – Norsk lydarkivkonferanse 2018

Tid: mandag 22.10.2018 - tirsdag 23.10.2018
Sted: Rockheim, Trondheim
Arrangør: Norsk musikkbibliotekforening og Rockheim

Beskrivelse

Norsk Lydarkivkonferanse er et forum og møtested for folk som er opptatt av og arbeider med lydopptak i alle former og formater. Konferansen retter seg både mot arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, private samlere, forskermiljø og musikkbransjen.

Årets lydarkivkonferanse har fått tittelen Lydarkiv fra A til Å. Gjennom programmet følger vi arbeid med lydarkiv fra innsamling til forvaltning og formidling. Vi vil også rette blikket mot fremtiden og se på hvilke muligheter som ligger i ny teknologi for arkivene. Som vanlig setter vi av tid til arkivrunden med korte orienteringer og presentasjoner fra lydfeltet.

For mer informasjon og påmelding, se her